Akkerbouwbedrijf Pardijs

André en Gea Pardijs verbouwen met hun akkerbouwbedrijf onder andere aardappelen, uien, suikerbieten, graan en maïs.

Het familiebedrijf is in vergelijking met akkerbouwbedrijven in bijvoorbeeld de Flevopolder vrij klein. Maar juist omdat zij niet grootschalig produceren, kunnen zij de producten via de korte keten goed zelf afzetten, zonder tussenkomst van tussenhandelaren.

Kwaliteit is belangrijk voor de familie Pardijs. Zij houden van tevreden klanten. Niet alleen het ras, maar ook de grondsoort en de wijze van bemesten zijn bepalend of een aardappel vastkokend of juist kruimig is. 

Familie Pardijs loopt graag voorop bij nieuwe ontwikkelingen in de sector. Zo beschikken zij over een spuitmachine waarmee heel gericht en beperkt gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden toegediend. De spuitmachine werkt via gps, zodat er niet dubbel gespoten wordt op de keren of kopakkers. Zo kan het gebruik van deze middelen steeds verder worden teruggedrongen. Niet alleen goed voor de planten en het milieu, maar het is ook kostenbesparend.

De boerderij is onderdeel van landgoed Beekzicht. De beplanting op en rond het bedrijf wordt dan ook mede bepaald door het landgoed. Zo past het bedrijf landschappelijk mooi in de omgeving.

Akkerbouwbedrijf Pardijs is deelnemer aan 'IJsselvallei Boert en Teelt Bewust'. Samen met andere boeren laten zij graag zien aan de consument en de maatschappij hoe zij boeren en wat erbij komt kijken om een lekkere aardappel te telen.