Landgoed Beekzicht

Beekzicht is ooit begonnen als agrarische belegging. De beste gronden werden daarvoor uitgekozen: de gebieden langs de Voorsterbeek en op de Voorsterklei. Dat verklaart ook de langgerektheid van het landgoed, waarin de Voorsterbeek de rode draad is. De basis voor landgoed Beekzicht werd gelegd in 1820 met de aankoop van landbouwgronden en van de havezathe De Adelaar door mr. Hendrik Jan Thooft (1787-1866). 

De invloed van de IJssel op de Voorsterbeek en op de aangrenzende landbouwgronden blijft van grote invloed op de aard van het landschap en op het grondgebruik op Beekzicht. Dit is goed zichtbaar vanaf het dorp Voorst tot aan de IJssel. Dit gebied met zijn hagen en knotwilgen is bijzonder herkenbaar, zowel in landschap als in flora en fauna.

Landgoed Beekzicht strekt zich met haar 500 hectare uit van het Appense Veld tot aan de IJssel. Dit bijzondere agrarisch-natuur landgoed heeft een zeer divers landschap. Op de hoger gelegen droge zandgronden van de Veluwe zijn de restanten van heide en de oude naaldbossen terug te zien. In het hart van het landgoed op de rijkere gronden vormen oude loofbomen prachtige parkbossen en lanen.

Deze diverse landschapstypen zijn met elkaar verbonden door vernuftige, historische ondergrondse en bovengrondse watersystemen. De spannende samenkomst van natuur, cultuur en water maken Beekzicht uniek. Op 175 hectare bos vindt geïntegreerd bosbeheer plaats. De opbrengst uit de verkoop van hout is belangrijk voor de instandhouding van het landgoed.

Agrarische bedrijven vervullen een belangrijke functie op landgoed Beekzicht. Enerzijds omdat het landgoed altijd een agrarische productiefunctie heeft gehad; anderzijds omdat de landbouw ook meewerkt in het behoud van de natuur op het landgoed. Het gehele landbouwareaal van het landgoed bedraagt 257 hectare.

Het landgoed verpacht zes boerderijen op historische, soms monumentale erven. Ieder boerenerf heeft een eigen hedendaags en een eigen historisch verhaal. Sommige erven zijn te bezoeken of bieden campingplaatsen aan. Andere erven verkopen eigen streekproducten.